Regulamin Allegro

REGULAMIN I ZASADY SPRZEDAŻY I DOSTAWY TOWARU

kamelotpl świadczącego usługi na platformie Allegro.pl

§1

 1. Towar zakupiony na naszych aukcjach, po wcześniejszym zaakceptowaniu pod względem graficznym i merytorycznym,  wysyłamy w terminie 48h od zaksięgowania wpłaty (koszt zakupionego produktu+koszt wysyłki)  na naszym koncie bankowym lub konto PayU. Jeżeli Kupujący korzysta z opcji dostawy za pobraniem, towar wysyłamy również w ciągu 48 godzin.
 2. W wyjątkowych sytuacjach czas wysyłki może wydłużyć się, o czym sprzedający informuje kupującego poprzez kontakt telefoniczny lub elektronicznie (e-mail).
 3. Towar opłacony na konto bankowe lub konto PayU w soboty, niedziele i święta wysyłamy pierwszego dnia roboczego po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.
 4. Zaksięgowane wpłaty w piątek po godzinie 14:00 wymagające zamówienia usługi kurierskiej do wysłania towaru, realizujemy pierwszego dnia roboczego po piątku, w którym nastąpiło uznanie wpłaty.

§2

 1. Dokonując zapłaty przelewem tradycyjnym w tytule wpłaty należy podać nick z allegro kupującego oraz numer aukcji.
 2. Na wpłaty oczekujemy do 5 dni roboczych. Istnieje możliwość późniejszego terminu wpłaty pod warunkiem jego uzgodnienia.
 3. Nieuzgodniona zwłoka w opłacie może skutkować złożeniem przez nas wniosku o zwrot prowizji.

§3

 1. Do każdego zakupu wystawiamy e-fakturę i wysyłamy ją do klienta na podany przez niego adres e-mail.
 2. Jeżeli klient deklaruje chęć otrzymania faktury w formie papierowej należy zgłosić ten fakt w czasie realizacji zakupu telefonicznie lub poprzez e-mail do sprzedającego.
 3. Duplikat faktury może zostać wydany w każdym momencie w formie elektronicznej, a dostarczenie duplikatu w formie papierowej możliwe jest po pokryciu przez zamawiającego kosztów przesyłki.

§4

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki bez podawania przyczyny-przepis ten zobowiązuje wyłącznie przy korzystaniu z opcji “Kup teraz”.
 2. Odstąpienie od umowy musi mieć charakter pisemny tradycyjną korespondencją lub elektroniczną (wyłącznie w postaci e-mail) przez kupującego. Nie uznajemy odstąpień od umowy przekazanych telefonicznie lub przez osoby trzecie.
 3. Do ważności odstąpienia umowy wystarczy, iż podpisane oświadczenie o odstąpieniu od transakcji zostanie wysłane na adres: Kamelot s.c.; ul Obrońców Poczty Gdańskiej 20s, 42-400 Zawiercie, do 14 dni od otrzymania towaru – decyduje data stempla pocztowego.
 4. Wyliczenie okresu odstąpienia odbywa się zgodnie z przepisami prawa.
 5. Zwrot jest możliwy tylko wraz z dowodem zakupu. Ponadto towar musi być w stanie niezmienionym, nie może nosić znamion użytkowania (zniszczeń, uszkodzeń i śladów eksploatacji pod względem wizualnym i wyczuwalnych innymi zmysłami: poprzez węch lub dotyk), przesyłka zwrotna musi zawierać komplet elementów i dokumentów, które zostały dostarczone przy zakupie. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwracane po zdjęciu opakowania (np. blister, folia).
 6. Klient dokonuje zwrotu na swój koszt.
 7. Towar uszkodzony lub użytkowany w większym stopniu niż dopuszczony przepisami prawa nie podlega zwrotowi.
 8. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy w nim wskazać w szczególności: nick z allegro, nazwę przedmiotu, datę otrzymania przesyłki oraz rachunek bankowy na który ma być dokonany zwrot pieniędzy.
 9. Nie odbieramy przesyłek za pobraniem.
 10. Zwrot pieniędzy za koszt transportu towaru do klienta nie przysługuje.
 11. Zwrot należności za towar od którego zakupu klient odstąpił następuje nie później niż w terminie przewidzianym prawem. 

§5

 1. Reklamacje towaru należy zgłaszać zgodnie z wydanymi przez producentów procedurami przewidzianymi w dokumentach gwarancyjnych.
 2. Kamelot uczestniczy w procesie reklamowania towaru wyłącznie w sytuacji, gdy warunki gwarancji to przewidują.
 3. Towar objęty procedurą gwarancyjną powinien zostać dostarczony na koszt klienta we wskazany w karcie gwarancyjnej sposób i miejsce, chyba że strony postępowania umówią się inaczej.
 4. Wstępne zgłoszenie reklamacyjne dotyczące realizacji procedury gwarancyjnej, mające charakter informacyjny, może być wykonane z Kamelot,  jednakże w żaden sposób nie ma ono wpływu na rozpoczęcie lub przyspieszenie czasu rozpatrywania reklamacji czy jej skutków.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać co najmniej: imię i nazwisko kupującego, adres, nick z allegro, nazwę przedmiotu, datę powstania usterki oraz krótki opis usterki.
 6. Kamelot  nie odpowiada za usterki i uszkodzenia mechaniczne powstałe w skutek błędnej, niewłaściwej lub ponadnormalnej eksploatacji.
 7. Zgodnie z art. 34 pkt. 4 Ustawy: Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. Przed rozpoczęciem użytkowania zakupionego produktu prosimy zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania. Niestosowanie się do zaleceń producenta, niewłaściwe lub nieumiejętne wykorzystanie produktu może prowadzić do jego uszkodzenia, a także powodować sytuacje niebezpieczne dla użytkownika, za co nasza firma również nie ponosi odpowiedzialności.

§6

 1. Kamelot sugeruje dokonywanie zakupów z wykorzystaniem rejestrowanych procedur dostawy.
 2. Dokonanie zakupu z dostawą listem ekonomicznym (nie poleconym) potwierdzone złożeniem takiej dyspozycji w e-mailu skierowanym do sprzedającego odbywa się na wyłączne ryzyko kupującego. Informujemy, że takie przesyłki  w żaden sposób nie są ubezpieczone przez PPUP POCZTA POLSKA, nie są również rejestrowane, ani ewidencjonowane. Za zaginięcie lub zniszczenie/uszkodzenie przesyłki sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Prosi się o dokładne sprawdzanie zawartości przesyłki w obecności kuriera. Wszystkie towary przed wysłaniem są dokładnie sprawdzane i wychodzą zawsze w pełni sprawne. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy żądać od kuriera wystawienia protokołu szkodowego. Bez protokołu sporządzonego w dniu dostawy firma Kamelot nie może uznać reklamacji.
 4. Skargi i zażalenia rozpatrywane są przez Kamelot, w terminie 30 dni od daty ich otrzymania w formie pisemnej lub elektronicznej.

 

______________________________                             ______________________________

         podpis Kupującego                                                          podpis Sprzedającego

 

 

WAŻNE INFORMACJE DLA KUPUJĄCEGO

(prosimy dokładnie zapoznać się z poniższymi informacjami)

 

 1. Informujemy i przypominamy, że Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zakupu w terminie do 14 dni od daty otrzymania towaru. Uprawnienie to dotyczy wyłącznie klienta będącego KONSUMENTEM w rozumieniu Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i przepisów Kodeksu Cywilnego.
 2. Aby KONSUMENT mógł skorzystać z tego prawa po dokonaniu zakupu, musi w terminie 14 dni od otrzymania towaru złożyć sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 3. Oświadczenie powinno być złożone na piśmie i doręczone sprzedającemu. Dla Kamelot wiążące jest oświadczenie dostarczone również za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail). Za datę doręczenia przyjmuje się datę wysłania oświadczenia pocztą lub pocztą elektroniczną.
 4. Zakupiony towar należy dostarczyć niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu. Towar (w tym opakowanie) powinien zostać dostarczony w niezmienionym stanie wg par.4 regulaminu sprzedaży i dostawy.
 5. Ponadnormatywne zużycie towaru upoważnia Kamelot do nieprzyjęcia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 6. Kamelot wystawia  do każdej transakcji e-fakturę VAT, faktura w formie papierowej jest dostarczana na wyraźną prośbę klienta.
 7. Klient może w każdej chwili zażądać dostarczenia faktury w formie elektronicznej. Szczegóły polityki rozliczeniowej zawarte są w regulaminie -par.3.
 8. Reklamacja gwarancyjna odbywa się za pośrednictwem Kamelot.
 9. Dla rozpoczęcia procedury reklamacyjnej klient jest zobowiązany dostarczyć do Kamelot uszkodzony towar wraz z drukiem gwarancji dołączonym do opakowania, dowodem zakupu i krótkim opisem uszkodzenia.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Życzymy zadowolenia z zakupionego towaru.

Zachęcamy do kolejnych zakupów.

 


Kontakt

OBSŁUGA KLIENTA
tel. (32) 30 80 007
wewn. 1 – poligrafia i reklama zewn.
wewn. 2 – gadżety i odzież
wewn .3 – pieczątki
wewn. 4 – wynajem billboardów
wewn. 5 – reklama w internecie
wewn. 6 – promocje
wewn. 7 – zaopatrzenie
wewn. 8 – rekrutacja
wewn. 9 – połączenie z konsultantem